Ton

Ton

TON - fabryka Mebli Giętych

W 1861 roku w Bystricy pod Hostynem została otwarta fabryka mebli giętych, dziś najstarsza tego typu fabryka na świecie. Jej założyciel, Michael Thonet miejsce lokalizacji fabryki wybrał nieprzypadkowo. Otoczona bukowymi lasami miejscowość Bystrica dostarczała nie tylko niezbędny do wyrobu mebli materiał, zmniejszając tym samym nakłady na transport, ale także oferowała wielu doświadczonych pracowników. Niecodzienny system organizacji pracy przemysłowej, w którym pracownicy specjalizowali się wyłącznie w jednym rodzaju wykonywanej działalności oraz unikatowa technologia wpłynęły na obniżenie kosztów produkcji krzeseł i umożliwiły ekspansję na światowe rynki. Już 10 lat po otwarciu, w fabryce wytwarzano w ciągu roku 300 000 sztuk mebli giętych. W roku 1912 była to już liczba 445 000 sztuk, którą zajmowało się prawie 2000 zatrudnionych robotników. 
 
W okresie międzywojennym przechodzi zmiany właścicielskie, a do końca II Wojny Światowej był zarządzany administratorem mianowanym przez  III Rzeszę. Ogłoszeniem Ministerstwa Przemysłu z dnia 7 marca 1946 roku THONET stał się przedsiębiorstwem krajowym, a w roku 1953 zmienił nazwę na TON (skrót od słów Továrna Ohýbaného Nábytku - tłum. Fabryka Mebli Giętych). Po zmianie sytuacji politycznej w Czechach w 1989 roku organizacyjna struktura firmy została zmieniona na państwowe przedsiębiorstwo, a od 1994 roku TON figuruje jako spółka akcyjna.